Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Informace k organizaci výuky 1. stupně od 25.5

Informace k organizaci výuky 1. stupně od 25.5Datum konání:
dnes

Vážení rodiče,

dovolte mi několik informací k zahájení a průběhu výuky od 25. 5. 2020.

  1. Výuka je zcela dobrovolná a rodiče se rozhodnou, zda se žák bude účastnit vyučování ve škole. V současné situaci pečlivě zvažte všechna rizika spojená s přítomností dětí ve škole.
  2. Žáci budou ve škole především učivo opakovat a procvičovat, distanční výuka bude probíhat i nadále tak, že žáci ve škole i doma budou mít stejné učivo i tempo výuky.
  3. Žáci ve škole nebudou hodnoceni známkami. Hodnocení bude převážně formativní a závěrečné hodnocení bude vycházet z pololetní klasifikace s přihlédnutím ke známkám, které získali během února a března. Celkové hodnocení by nemělo být horší než pololetní klasifikace.
  4. Žáci budou ve třídách v max. počtu 15-ti žáků, skupiny se nebudou spojovat a to ani v odpoledních hodinách, tzn., že žáci zůstanou ve svých třídách i odpoledne, odděleni od žáků jiných tříd.
  5. Dopolední blok končí cca v 11:30. Časy jsou orientační, protože výuka nebude probíhat dle standardního rozvrhu, ale každá třída bude fungovat samostatně tak, aby se nekryl čas přestávek a žáci se nepotkávali na chodbách a toaletách.
  6. V čase mezi 11:30-12:30 si rodiče budou moci vyzvednout děti ze školy po dopoledním bloku. Rodiče nesmí vstupovat do budovy školy! Rodiče nahlásí čas, kdy si budou děti vyzvedávat nebo kdy budou děti odcházet domů. To platí i pro odchod žáků v odpoledních hodinách.
  7. Žáci v průběhu vyučování dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla dle pokynu vyučujících, která vycházejí z vyhlášky MŠMT. V případě, že žák nebude dodržovat stanovená pravidla a bude tím ohrožovat zdraví ostatních, bude informován zák. zástupce a žák bude z výuky vyloučen. Žáci musí mít minimálně 2 roušky a igelitový sáček na odkládání použitých roušek.
  8. V případě příznivého počasí bude výuka probíhat i venku a budou častěji zařazovány vycházky do přírody.

 

Mgr. Jaroslav Vašíček

ředitel školy

Informace k organizaci výuky 1. stupně od 25.5.2020.doc