Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > ZAČÁTEK VÝUKY ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU + ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ZAČÁTEK VÝUKY ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU + ČESTNÉ PROHLÁŠENÍDatum konání:
11.5.2020

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

 

od 11. května 2020 bude v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Výuka se bude řídit těmito pravidly:

 • ve skupině může být maximálně 15 žáků
 • žáci ve skupině se nemohou měnit, složení skupiny bude po celou dobu stejné
 • výuka bude zaměřena výhradně na přípravu na přijímací zkoušky – český jazyk a literatura + matematika
 • pokud žák koná přijímací zkoušku z jiného předmětu než je Č a M, může si dohodnout individuální konzultaci s vyučujícím mimo stanovenou skupinu
 • výuka každé skupiny bude probíhat od 11. 5. 2020 každý pracovní den 3 – 4 vyučovací hodiny podle předem stanoveného rozpisu (bude zaslán do konce týdne těm, kteří o tento způsob výuky projeví zájem) až do termínu přijímacích zkoušek
 • k výuce se nelze přihlásit později než od 11. 5. 2020, později nelze žáka do skupiny zařadit
 • žáci budou do školy přicházet v předem stanovený čas tak, aby se před školou nepotkávali, před školou se nesmí shromažďovat ve skupinách
 • po příchodu do školy se žáci přezují a ve třídě provedou desinfekci rukou
 • při cestě do školy a ze školy a ve společných prostorách školy jsou žáci povinni nosit roušky podle platných nařízení vlády
 • do školy musí mít žáci na den minimálně dvě roušky a sáčky na jejich uložení
 • o dalších hygienických opatřeních a způsobu jejich dodržování budou žáci poučeni po příchodu do školy 11. 5.

V pondělí  11. 5. musí žáci, kteří se k této formě výuky přihlásí, donést do školy níže přiložené vyplněné čestné prohlášení . Pokud nemáte možnost si prohlášení vytisknout, je k dispozici ve škole  a je možné je vyplnit nejpozději  11.5.2020 ráno před vstupem do školy.  Bez tohoto prohlášení nemůže žák do školy vstoupit. Do školy rovněž nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Pokud bude žák vykazovat některý z příznaků, bude umístěn do samostatné místnosti a budou okamžitě kontaktování zákonní zástupci, aby jej okamžitě vyzvedli. Škola bude následně informovat spádovou hygienickou stanici, která rozhodne o dalším postupu (např. karanténa pro celou skupinu).

 

Abychom mohli výuku od 11. 5.  zajistit, prosíme Vás o předání informace třídnímu učiteli o účasti žáka ve škole.

Tato výuka je zcela dobrovolná, i nadále se žáci mohou připravovat formou domácí přípravy.

S pozdravem,

Mgr. Jaroslav Vašíček, ředitel školy

 

PŘÍLOHA - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ