Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2020/2021

Datum konání: 14. 9. 2021 - 22. 9. 2021

Vážení rodiče a žáci,

naše škola si pro letošní školní rok 2021/2022 připravila širokou nabídku zájmových útvarů a volnočasových aktivit pro žáky ZŠ. Kompletní nabídku kroužků (od sportovních, přírodovědných,  výtvarných a rukodělných až pro kroužky zaměřující se na doučování hlavních předmětů) najdete společně s přihláškou a podrobnějšími informacemi v níže vložených dokumentech.

 

Nabídka zájmových útvarů školní družiny

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

 

Zahajujeme činnost zájmových kroužků - Masarykova Základní škola a mateřská  škola Hnojník

 

 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

Datum konání: 13. 9. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:


• Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.


• Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.


• Vzhledem k tomu, že v případě zhoršení epidemické situace nelze vyloučit obnovení povinnosti screeningového testování v konkrétně vymezených regionech, je na místě, aby si školy a školská zařízení ponechaly stávající zásoby Ag testů, které jim byly bezúplatně poskytnuty z centrálních distribucí (a které školy převzaly), a to nejméně do konce října 2021.


• V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování. Tato doba pak bude využita pro přípravu a zajištění distribuce potřebných testů školám a školským zařízením.


• MŠMT v nejbližších týdnech uskuteční prostřednictvím systému sběru dat MŠMT mimořádné šetření ke zjištění stavu zásob testů z centrálních distribucí v jednotlivých školách a školských zařízeních. Získané informace budou využity pro zajištění dalších případných distribucí testů a také jako podpora při rozhodování o možném zpětvzetí centrálně distribuovaných testů od jednotlivých subjektů s vykázanými významnými přebytky zásob.


• S ohledem na povinnost prokázání negativního testu, prodělaného onemocnění nebo ukončeného očkování proti covid-19 při vstupu do bazénu podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN) pro zajištění povinné výuky plavání jedná MŠMT spolu s Ministerstvem zdravotnictví o změně tohoto mimořádného opatření, která by měla umožnit zrušení této povinnosti v případech, které nepředstavují zvýšené epidemické riziko.

O dalším vývoji bude MŠMT neprodleně informovat.


MŠMT, 8. 9. 2021Informace k vyzvedávání dětí ze školy

Datum konání: 3. 9. 2021 - 30. 9. 2021

Vážení rodiče,

díky omezení vzniklé revitalizací okolí školy zveřejňujeme časy, ve kterých si můžete vyzvednout děti ze školní družiny:

 

11:00-11:20

11:45-11:50

12:30-13:00

 

V odpoledních hodinách individuálně. Tel. 605 16 98 02

Děkujeme za pochopení.INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

Datum konání: 1. 9. 2021

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 1.9.2021 od 7:30 ve třídách s třídními učiteli. Předpokládaný konec výuky je do odjezdu autobusů v 9:00. Ke vstupu do budovy školy bude k dispozici vchod z ulice Na Balkáně, protože probíhá rekonstrukce povrchů a příjezdové cesty v okolí školy. Proto bych vás chtěl poprosit o trpělivost v době probíhajících prací, kdy bude přístup do školy omezen po dobu dvou měsíců dle průběhu prací.

  1. Testování žáků

Testování žáků Ag testy proběhne v termínech 1.9., 6.9., 9.9, (1. třída 2.9.).

Žáci, kteří odmítnou testování, musí nosit ochranu úst po celou dobu pobytu ve budově školy, aktivně se neúčastní Tv a nezpívají v Hv.

V případě, že netestovaný žák odmítne nosit ochranu úst, musí opustit budovu školy. V tomto případě se na rozdíl od loňského roku dle novely vyhlášky MŠMT absence automaticky neomlouvá a rodiče nemohou nechat dítě doma z rodinných důvodů.

  1. Testovaní žáci musí nosit ochranu úst pouze při pohybu ve společných prostorách.
  2. V případě pozitivního výsledku testování bude žák izolován do vyzvednutí zák. zástupcem.
  3. Žáci první třídy se budou testovat poprvé 2.9. a testu může být přítomen rodič z důvodu pomoci při vlastním testování (respirátor).
  4. Testovat se nemusí žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem AG testu ne starším 72 hodin, PCR testem ne starším 7 dní, 2x očkovaní před 14 dny, kteří prodělali onemocnění a neuběhla doba delší než 180 dní.
  5. Žáci budou poučeni o dodržování hygienických zásad.
  6. Řádná výuka začne 2.9.2021.

 

Všichni doufáme, že situace ve školách bude natolik dobrá, že nás další vlna testování nečeká a škola bude fungovat tradičním způsobem, byť za dodržování zvýšených hygienických pravidel.

 

Děkujeme za pochopení.

 

unnamed.pngMŠMT - Manuál k provozu škol a testovaní

Datum konání: 1. 9. 2021

Vážení rodiče,

 

I v letošním roce bude výuka probíhat dle zvýšených hygienických pravidel. Níže je přiložen manuál k provozu škol a testovaní včetně videonávodů. Testování žáků Ag testy proběhne v termínech 1.9., 6.9., 9.9, (1. třída 2.9.). Žáci, kteří odmítnou testování, musí nosit ochranu úst po celou dobu pobytu ve budově školy, aktivně se neúčastní Tv a nezpívají v Hv. V případě, že netestovaný žák odmítne nosit ochranu úst, musí opustit budovu školy. V tomto případě se na rozdíl od loňského roku dle novely vyhlášky MŠMT absence automaticky neomlouvá a rodiče nemohou nechat dítě doma z rodinných důvodů.

 

MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní.pdf

 

VIDEONÁVOD NA TESTOVÁNÍ - odkaz.

NÁVOD NA TESTOVÁNÍ - LETÁK 

 

leták - testování.jpgSlavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku

Datum konání: 30. 6. 2020

Srdečně zveme rodiče žáků deváté třídy na slavnostní předávání vysvědčení, které proběhne  30.6.2020 v 10:00 v malé tělocvičně ZŠ Protivanov (po pravé straně po vstupu do budovy od jídelny).

 

Pozvánka.jpgKinokavárna Malé Hradisko opět promítá

Datum konání: 19. 6. 2020

S radostí Vám oznamuje, že Kinokavárna Malé Hradisko se po cca 5 letech opět otvírá a už tento pátek 19.6. začíná promítat. Můžete se těšit na animovaný film Ovečku Shaun ve filmu a českou komedii Přes prsty.
 
????????????????????????
 
Všichni jste srdečně zváni.