Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Organizace vstupu do školy 25.5.2020

Datum konání: 25. 5. 2020

Informace k organizaci prvního dne školy- 25.5.2020

 1. Žáci ráno počkají před školou, kde si je vyzvednou vyučující.
 2. Před vstupem do budovy musí odevzdat čestné prohlášení svým vyučujícím ( je možné vyplnit na místě zák. zástupcem).
 3. Od 7:00 budou žáci do budovy vstupovat postupně v pořadí: 1.-3.-5. třída v 7:10 2.-4.třída.
 4. Žáci budou čekat před školou i v následujících dnech, kde si je budou přebírat jejich vyučují - časy si upraví každá třída dle potřeby.

 

Mgr. Jaroslav Vašíček

ředitel školy

Organizace vstupu do školy 25.5.2020.doc

 Informace k organizaci výuky 1. stupně od 25.5

Datum konání: 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

dovolte mi několik informací k zahájení a průběhu výuky od 25. 5. 2020.

 1. Výuka je zcela dobrovolná a rodiče se rozhodnou, zda se žák bude účastnit vyučování ve škole. V současné situaci pečlivě zvažte všechna rizika spojená s přítomností dětí ve škole.
 2. Žáci budou ve škole především učivo opakovat a procvičovat, distanční výuka bude probíhat i nadále tak, že žáci ve škole i doma budou mít stejné učivo i tempo výuky.
 3. Žáci ve škole nebudou hodnoceni známkami. Hodnocení bude převážně formativní a závěrečné hodnocení bude vycházet z pololetní klasifikace s přihlédnutím ke známkám, které získali během února a března. Celkové hodnocení by nemělo být horší než pololetní klasifikace.
 4. Žáci budou ve třídách v max. počtu 15-ti žáků, skupiny se nebudou spojovat a to ani v odpoledních hodinách, tzn., že žáci zůstanou ve svých třídách i odpoledne, odděleni od žáků jiných tříd.
 5. Dopolední blok končí cca v 11:30. Časy jsou orientační, protože výuka nebude probíhat dle standardního rozvrhu, ale každá třída bude fungovat samostatně tak, aby se nekryl čas přestávek a žáci se nepotkávali na chodbách a toaletách.
 6. V čase mezi 11:30-12:30 si rodiče budou moci vyzvednout děti ze školy po dopoledním bloku. Rodiče nesmí vstupovat do budovy školy! Rodiče nahlásí čas, kdy si budou děti vyzvedávat nebo kdy budou děti odcházet domů. To platí i pro odchod žáků v odpoledních hodinách.
 7. Žáci v průběhu vyučování dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla dle pokynu vyučujících, která vycházejí z vyhlášky MŠMT. V případě, že žák nebude dodržovat stanovená pravidla a bude tím ohrožovat zdraví ostatních, bude informován zák. zástupce a žák bude z výuky vyloučen. Žáci musí mít minimálně 2 roušky a igelitový sáček na odkládání použitých roušek.
 8. V případě příznivého počasí bude výuka probíhat i venku a budou častěji zařazovány vycházky do přírody.

 

Mgr. Jaroslav Vašíček

ředitel školy

Informace k organizaci výuky 1. stupně od 25.5.2020.docHodnocení výsledků vzdělávání a soubor hygienických pravidel v 2. pololetí 2019/2020

Datum konání: 11. 5. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání a soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy ve zbytku školního roku. Oba tyto dokumenty jsou uvedeny níže volně ke stažení. Vedle nich je i odkaz přímo na stránky MŠMT.

Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - odkaz na stránky MŠMT.

Soubor hygienických pokynů pro ZŠ - odkaz na MŠMT.

 ZAČÁTEK VÝUKY ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU + ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Datum konání: 11. 5. 2020

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

 

od 11. května 2020 bude v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Výuka se bude řídit těmito pravidly:

 • ve skupině může být maximálně 15 žáků
 • žáci ve skupině se nemohou měnit, složení skupiny bude po celou dobu stejné
 • výuka bude zaměřena výhradně na přípravu na přijímací zkoušky – český jazyk a literatura + matematika
 • pokud žák koná přijímací zkoušku z jiného předmětu než je Č a M, může si dohodnout individuální konzultaci s vyučujícím mimo stanovenou skupinu
 • výuka každé skupiny bude probíhat od 11. 5. 2020 každý pracovní den 3 – 4 vyučovací hodiny podle předem stanoveného rozpisu (bude zaslán do konce týdne těm, kteří o tento způsob výuky projeví zájem) až do termínu přijímacích zkoušek
 • k výuce se nelze přihlásit později než od 11. 5. 2020, později nelze žáka do skupiny zařadit
 • žáci budou do školy přicházet v předem stanovený čas tak, aby se před školou nepotkávali, před školou se nesmí shromažďovat ve skupinách
 • po příchodu do školy se žáci přezují a ve třídě provedou desinfekci rukou
 • při cestě do školy a ze školy a ve společných prostorách školy jsou žáci povinni nosit roušky podle platných nařízení vlády
 • do školy musí mít žáci na den minimálně dvě roušky a sáčky na jejich uložení
 • o dalších hygienických opatřeních a způsobu jejich dodržování budou žáci poučeni po příchodu do školy 11. 5.

V pondělí  11. 5. musí žáci, kteří se k této formě výuky přihlásí, donést do školy níže přiložené vyplněné čestné prohlášení . Pokud nemáte možnost si prohlášení vytisknout, je k dispozici ve škole  a je možné je vyplnit nejpozději  11.5.2020 ráno před vstupem do školy.  Bez tohoto prohlášení nemůže žák do školy vstoupit. Do školy rovněž nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Pokud bude žák vykazovat některý z příznaků, bude umístěn do samostatné místnosti a budou okamžitě kontaktování zákonní zástupci, aby jej okamžitě vyzvedli. Škola bude následně informovat spádovou hygienickou stanici, která rozhodne o dalším postupu (např. karanténa pro celou skupinu).

 

Abychom mohli výuku od 11. 5.  zajistit, prosíme Vás o předání informace třídnímu učiteli o účasti žáka ve škole.

Tato výuka je zcela dobrovolná, i nadále se žáci mohou připravovat formou domácí přípravy.

S pozdravem,

Mgr. Jaroslav Vašíček, ředitel školy

 

PŘÍLOHA - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍPřístupové údaje pro odevzdávání domácích prací

Datum konání: 16. 3. 2020

Přejeme všem v těchto nelehkých okamžicích hodně sil. Aby naše spolupráce fungovala zase o něco lépe, vytvořili jsme pro žáky naší školy účet na stránkách google.com, kde si žáci budou moci jednak stahovat studijní materiály, ale hlavně také odevzdávat vypracované pracovní listy apod.

Níže můžete vidět krok po kroku, jak s aplikací pracovat. Děkujeme žákům i rodičům za spolupráci.

V případě otázek, či problému se obraťte na třídního učitele, případně na mail:

stanek.martin89@gmail.com.

Postup při přihlašování na GOOGLE DISK 1.jpg

Postup při přihlašování na GOOGLE DISK 2.jpgPostup při přihlašování na GOOGLE DISK 3.jpgPostup při přihlašování na GOOGLE DISK 4.jpgPostup při přihlašování na GOOGLE DISK 5.jpgPostup při přihlašování na GOOGLE DISK 6.jpgPostup při přihlašování na GOOGLE DISK 7.jpgPostup při přihlašování na GOOGLE DISK 8.jpgPostup při přihlašování na GOOGLE DISK 9.jpg