Drobečková navigace

Úvod > Rodiče > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Protivanov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městys Protivanov
Náměstí 32
798 48 Protivanov

Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, zájmové činnosti, odpočinek a rekreace dětí

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, Školní družina, Školní jídelna

Organizační struktura
Kontakt

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola Protivanov, příspěvková organizace
  Školní 292
  798 48 Protivanov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola Protivanov, příspěvková organizace
  Školní 292
  798 48 Protivanov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 582 399 219

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsprotivanov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola Protivanov, příspěvková organizace
  Školní 292
  798 48 Protivanov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  zsproprotivanov@zsprotivanov.cz

  Kontakty na zaměstnance školy
 • 4.8 Datová schránka

  i4bxkcj

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 9583820297/0100

6. IČO

47922354

7. DIČ

CZ47922354, Škola je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zsprotivanov@zsprotivanov.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): i4bxkcj

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Základní škola Protivanov, příspěvková organizace, Školní 292, 798 48 Protivanov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou Protivanov, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.