Drobečková navigace

Úvod > Škola > Historie školy

Historie školy

1.9. 2013 - 40. výročí otevření nové školy.pdf

Film o škole z roku 1991.

 

První zmínky

Nevíme přesně, kdy škola v Protivanově vznikla. Podle kupní smouvy o panství boskovické mezi Krištofem z Boskovic a Šimonem Ederem ze Šťavnice z r. 1547, kde se také mluví o kostelním podacím v Protivanově, soudíme i na existenci školy v místě. Možná, že škola byla v budově fary. Fara zaniká v Protivanově r. 1622 a farníci přešli do Boskovic

Obnovení školyAdministratura byla v Protivanově zřízena až teprve v r. 1706 a fara byla obnovena r. 1755. Ve farní matrice se objevuje r. 1706 jméno prvního protivanovského rektora Voříška. S Voříškem se ve stejnou dobu uvádí rektor Jiří Vidas a r. 1718 František Pistorius.

Vedení školy v průběhu let

Dále na škole v Protivanově působili následující rektoři, nadučitelé, správci a ředitelé: Martin Fandrlík (k roku 1776), Josef Fojt (k r.1785), Martin Svěrák (k r.1802), Antonín Hrachový(1830-1907), Ignác Kovář(1850-1867), po něm až do roku 1882 Tomáš Zapletal, Tomáš Hůška(1882-1907), Karel Antl(1907-1908), Cyril Repík(1908-1918), František Kučera(1918), Adolf Ševčík(1918-1922), Josef Rohulán(1922-1923), Richard Skácel(1923-1929), Josef Kovařík (1929-1932), Pavel Šlahúnek(1932-1938), Jaroslav Totušek(1938-1939), Alois Ferulík(1939-1941), Jaroslav Totušek(1941-1945), Václav Stárek(1945-1950), Václav Sedláček(1950-1979), PhDr. Ladislav Kejík(1979-2004), Mgr. Josef Sedláček(2004-2017), Mgr. Jaroslav Vašíček (2017-dosud).

Stará škola

Stará školní budova byla r. 1857 zavřena, z důvodů špatného stavu. Roku 1861-1863 byla postavena škola nová. Škola byla v letech 1864 - 1896 dvojtřídní, pak do roku 1907 trojtřídní od roku 1909 a od roku 1914 pětitřídní (budova nynějšího obecního úřadu).

Dvě školy

V r. 1925 usiloval ředitel Skácel o zřízení měšťanské školy v obci. Škola byla otevřena v Protivanově 3. října 1926 a vyučování v ní začalo 25. října 1926. Richard Skácel se stal jejím ředitelem. Správa obou škol byla spojena a trvalo to až do r. 1945, kdy 1. srpna 1945 došlo ke zřízení samostatných dvou škol, jejímiž řediteli byli: na národní škole Víra Stárková(1945-1953), na měšťanské (střední) Jaroslav Totušek (pak Václav Stárek a Václav Sedláček). Od 1. září 1953 došlo k opětnému sloučení národní a střední školy(později střední školy, osmileté střední školy, základní devítileté školy).

Nová škola

Nová školní budova č.292 (nynější základní škola) byla postavena v letech 1970-1973 nákladem více než 13 milionů korun. Slavnostní otevření se uskutečnilo 1. září 1973. Od roku 1976 je Protivanov střediskem škol pro žáky z Protivanova, Bukové a M. Hradiska. K 1. září bylo ve škole v 1.-9. ročníku 192 žáků. Na škole působilo 16 pedagogických pracovníků.

Zasloužilí činitelé

Při sledování historie školy lze nalézt určitou paralelu v tom, že největší zásluhy o zřízení a výstavbu nových škol, o rozvoj školství, vzdělanosti a společenského života vůbec v naší obci měli tehdejší ředitelé. O zřízení měšťanské školy se zasloužil pan Richard Skácel (ředitelem v letech 1923-1929). Také zásluhy pana Václava Sedláčka o výstavbu základní devítileté školy jsou více než zřejmé (ředitelem od r. 1950 do r. 1979). Této myšlence věnoval většinu svého působení ve funkci ředitele. Je chvályhodné, že tuto myšlenku také realizoval, i když ho stála značné úsilí, přemáhání a přinesla i určitá zklamání.

Rekonstrukce školy

Nedílnou součástí historie školy je i její rekonstrukce. Ta proběhla po 30 letech a to v r. 2003. Byla vyměněna všechna okna za plastová, zbudována nová střecha na celé budově, provedena rekonstrukce kuchyně a skladů, zbudováno nové sociální zařízení.
Prameny: Protivanovský zpravodaj - Místní vesnické noviny (Zvláštní vydání k 30. výročí postavení budovy základní školy.