Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > NOVINKY PRO ŠK. ROK 2024/2025

NOVINKY PRO ŠK. ROK 2024/2025Datum konání:
13.6.2024

Vážení rodiče, přátelé školy,

Školní rok 2023/24 končí a my se pomalu začínáme připravovat na další. Čas prázdnin využijeme k rekonstrukci podlah na chodbě ve druhém patře a v první a druhé třídě. Je to začátek rozsáhlé výměny podlahových krytin, kterou se zřizovatelem plánujeme v průběhu následujících let. Ještě v letošním roce by měla začít pracovat FVE (fotovoltaická elektrárna), kterou budeme instalovat na střechu jedné z budov. Projekt je ve fázi výběru dodavatele a doufám, že se nám podaří celou investici dokončit během letošního roku.

Snažíme se stále vytvářet příjemné a tvůrčí prostředí pro naše žáky, jejichž řady se od září rozšíří o osmnáct prvňáčků. Doufáme, že nové třídy jim pomohou zpříjemnit první kroky v další fázi jejich života, která bude bezesporu patřit k těm nejdůležitějším. Naopak s koncem roku se rozloučíme s dvaceti čtyřmi žáky deváté třídy. Letošní přijímací zkoušky na střední školy byly velkým testem nejen pro žáky, ale také pro rodiče díky novému systému přihlašování. Myslím, že naši žáci mohou být spokojeni. Všichni jsou přijati na střední školy a mohou tak realizovat své sny a představy o dalším životě v novém prostředí a s novými kamarády na středních školách.

Nejvýznamnější změnou na naší škole, která je zatím ve fázi jednání, by měl být posun začátku vyučování ze 7:05 na 7:30. Pro naši školu to není žádná novinka, v tomto čase vyučování začínalo ve škole od jejího založení po většinu její existence. Přitom mám pocit, že v současné době je to téměř neřešitelný problém pro úředníky Olomouckého kraje. Díky podpoře starostů Protivanova, Malého Hradiska a Nivy se jednání s úředníky Krajského integrovaného dopravního systému olomouckého kraje (Kidsok) posunuly do další fáze. Hlavním problémem je posunutí příjezdu ranních autobusů tak, aby dojíždějící žáci nečekali dlouho na začátek vyučování. Zástupci kraje s námi projednali možnosti a podmínky změn jízdních řádů. Zde chci zdůraznit, že změna začátku vyučování je vázána na autobusové spoje, kterými žáci jezdí do školy a pokud nedojde k posunu příjezdu autobusů, nebudeme posouvat začátek vyučování. Snažíme se zvýšit komfort dětí, jejich zdravý a přirozený vývoj, jejich wellbeeing. Ranní vstávání k tomu zásadně přispívá. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že se jedná o jednoznačně pozitivní krok vůči našim dětem. Rád bych vám nastínil, jakým směrem se ubírají jednání s KIDSOKem.

Žádáme kraj zastoupený Kidsokem o posunutí příjezdu autobusů ze směru od Malého Hradiska, Nivy a Bukové do časového intervalu cca 7:10 – 7:20 tak, aby vyučování mohlo začínat v 7:30 +- 5 minut. Nežádáme o žádné změny v odpoledních spojích, protože díky posunutí začátku vyučování se výrazně zkrátí čas, kdy žáci čekají na odjezd po skončení vyučování. Což je pozitivní fakt, který by měl významně zjednodušit jednání s krajem. Tzn., že žádáme změny pouze u ranních spojů. A je tu ještě jeden významný rozměr problému. Posunutím příjezdu do Protivanova by se odrazilo i na pozdějším příjezdu autobusů do Boskovic a Prostějova. Ve svém důsledku by to znamenalo, že žáci středních škol nepřijedou do měst okolo 7:15 a nebudou muset čekat na začátek vyučování bezmála 45 minut v létě v zimě, které začíná až v osm hodin. Jaký paradox, když si uvědomíme, že prostějovští a boskovští žáci a studenti teprve vstávají, když naše děti vystupují ve městě z autobusu a děti na základní škole již deset minut sedí v lavicích. Musím přiznat, že jednání jsou náročná, protože Olomouc je příliš daleko na to, aby oko úředníka dohlédlo až k nám. Jinak řečeno v Olomouci nemají tušení, jak to u nás v praxi funguje. A nemyslím to nijak zle, musí se řídit čísly a jízdními řády a na rozdíl od nás za nimi nevidí naše děti, které mnohdy vstávají okolo páté hodiny ranní. Proto v autobusech budou organizovat ankety a ptát se cestujících na jejich názor na posun autobusů. Může se tak stát, že student z Plumlova, Žďárné nebo Valchova bude rozhodovat o tom, v kolik hodin budou naše děti vstávat do školy v Protivanově. Rád bych vás požádal, poprosil o spolupráci a pomoc. Zapojme i středoškoláky a jejich kamarády a nenechme rozhodnout jiné o našem problému. Vždyť je to jednoznačně pozitivní krok pro všechny. Čím silnější bude náš hlas, o to jednodušší jednání to budou.

Samozřejmě si uvědomuji, že pro některé rodiče to muže být komplikace, ale pokud by se nám vše podařilo, ve škole by byla k dispozici ranní družina.

Dovolte mi, abych vše na závěr shrnul. Snažíme se o to, abychom mohli posunout začátek vyučování ve škole na 7:30 z důvodu pozitivního vlivu na život dětí ve všech ohledech. Téměř polovinu žáků naší školy tvoří děti z Malého Hradiska, Bukové, Nivy, Drahan, Bousína a Lipové, proto je pro nás zásadní posun příjezdu autobusů z těchto obcí, aby posunutí začátku vyučování bylo přínosem pro všechny děti naší školy bez rozdílu. Samozřejmostí bude zřízení ranní družiny, pokud to bude nutné. Tato změna by měla pozitivní dopad i na žáky středních škol, kteří by přijížděli do měst v rozumném čase bez nutnosti čekat ¾ hodiny na začátek vyučování.

Předem bych chtěl poděkovat za každou pomoc a podporu při řešení této nelehké a složité situace.

Krásné slunečné léto naplněné odpočinkem a načerpáním sil na další výzvy, které nás v životě bezpochyby čekají.